Kuća za odmor - jedna smještajna jedinica
Kuća za odmor za 6+1 osoba.
Cijena predsezona: 80,0 EUR
Cijena sezona: 115,0 EUR
Cijena posezona: 80,0 EUR
Kuća za odmor Ana
Miholašćica 8, Martinšćica, Croatia
Telefon: 051231298 ,0989786416
Ana Tariba


Developer: www.croinfo.hr